Wystawa OD UNII DO UNII – AGAD Warszawa

Projekt wystawy, projekt katalogu do wystawy,  projekty banerów i plakatów.